BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Užrakinkite duris - paštininkė atneša sąskaitą už šildymą!

Vokas ant stalo - nervingas strypčiojimas - plyštantis popierius - tyla - ir KLYKSMAS (dar galbūt vienas kitas netyčia išsprūdęs keiksmažodis). Lietuvos gydytojai turėtų susirūpinti: kiekvieną mėnesį daugybė šalies gyventojų susiduria su padidėjusia širdies infarkto rizika. To kaltininkas - nekaltai atrodantis popiergalis, į kurį pasižiūrėjus pradeda suprasti, kad TIKRAI nekenti žiemos. Taip, pastaruoju metu sąskaitos už šildymą nepaliauja stebinti (ir gąsdinti).

Nors šildymas neįprastai brangus, bet neverta galvoti, jog situacija yra beviltiška - tai netiesa.  Bėda ta, kad apie problemą kalbama daug, o apie jos sprendimo būdus tylima daug. Vietoj to, kad būtų kalbama apie žmogui priklausančią socialinę pašalpą ir kompensaciją už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį, kažkodėl dažniau gąsdinama, kad šildymas dar brangs ir išsigelbėti tėra tik vienas būdas - būsto renovavimas. Nepamirškime, kad žmonėms, kurie sunkiai suduria galą su galu, kur kas aktualiau išgyventi ŠIĄ žiemą, o ne tai, kad renovacijos išlaidos atsipirktų po X ar Y metų.

Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį apskaičiavimas atrodo painus, tačiau būtų neprotinga numoti ranka į tai, ką dabar perskaitysite: ši informacija gali išgelbėti Jus nuo didžiulių bereikalingų išlaidų. Numanau, kad be vargo įstengtumėte sugalvoti kaip naudingiau panaudoti šiuos pinigus.

Taigi jums priklauso kompensacija už būsto šildymą (apie karštą ir šaltą vandenį čia nekalbėsime, kadangi mokesčiai už vandenį yra gerokai mažesnis smūgis biudžetui), jei:

  išlaidos už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnės už normatyvą, viršija 25 procentus skirtumo tarp šeimos (asmens) pajamų ir 90 procentų valstybės remiamų šeimai (asmeniui) dydžio. Valstybės remiamos pajamos yra 285 litai, nuo 2011 rugsėjo 1 dienos kyla iki 350 litų.

Kokios pajamos įskaitomos į pajamas skiriant kompensacijas?

Skiriant socialinę pašalpą ir kompensacijas, į šeimos (asmens) pajamas įskaitomos šios gaunamos pajamos:

 • su darbo santykiais susijusios pajamos;
 • autorinis atlyginimas;
 • pensijos (senatvės, invalidumo, šalpos);
 • dividendai;
 • palūkanos;
 • individualios (personalinės) įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno;
 • pajamos, gaunamos iš žemės ūkio veiklos;
 • piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai);
 • stipendijos;
 • socialinio pobūdžio pajamos (išmokėtos ne darbovietėje pašalpos, tokios kaip šeimos pašalpa, pašalpa už 3 ir daugiau vaikų ir kt.);
 • išeitinė pašalpa arba kompensacija, išmoka, kai darbo sutartis nutraukiama;
 • ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa;
 • turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas (iš jų vienkartinė netekto darbingumo kompensacija);
 • labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžius (šiuo metu 540 Lt);
 • gautos dovanų, paveldėtos ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos; loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai.

Kokie normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti?

 • Būsto naudingojo ploto normatyvas vienam jame gyvenančiam šeimos narių (asmeniui) yra 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui 12 kvadratinių metrų.

Kad būtų aiškiau  pateiksiu pavyzdį:

2 pensininkų šeimos pajamos per mėnesį sudaro 1400,21 Lt

Šeima gyvena 50 kv. metrų bute. Už šildymą per mėnesį reikia mokėti 480 Lt

Kompensacijos už šildymą apskaičiavimas:

25 proc. šeimos pajamų skirtumas sudaro (1400,21 - (285 Lt x 2 žm.))*0,25 = 207,55 Lt. Todėl bus kompensuojama 480 Lt - 207,55 Lt = 272,45 Lt.  Pensininkams iš savo kišenės reikės sumokėti 207,55 litus.

Na ir pabaigai kokius kriterijus turite atitikti, kad įgytumėte teisę gauti kompensaciją:

 • šeimos nariai (asmuo) yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai (t.y. Lietuvoje jie gyvena nuolat ar su pertraukomis ne mažiau kaip 6 mėnesius per paskutinius 12 mėnesių);
 • turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, kuris nustatomas atsižvelgiant į būsto ir žemės sklypo normatyvus ir kainas;
 • šeimos nariai (asmuo) atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 • dirba ir per 3 mėnesių laikotarpį dirbo ne mažiau kaip du trečdalius darbo laiko trukmės, ir jiems apskaičiuota darbo užmokesčio ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
 • nedirba, nes:

-          mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai;

-          yra įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;

-          yra I ar II grupės invalidai;

-          yra bedarbiai, gaunantys bedarbio pašalpą, mokymosi laikotarpiu - mokymosi pašalpą;

-          yra ne mažiau kaip 6 mėnesius įsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantys darbo;

-          yra įsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ir gauna bedarbio pašalpą ir kai iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 2 metai;

-          slaugo savo vaiką (globotinį ar rūpintinį), tėvą, motiną, sutuoktinį, seserį, brolį, senelius, kuriems reikia nuolatinės slaugos;a

-          ne mažiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare;

-          moteris yra nėščia ir iki gimdymo yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau);

-          motina arba tėvas (globėja ar rūpintoja arba globėjas ar rūpintojas) augina namuose:

-          vaiką iki 3 metų, nelankantį ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos;

-          bent vieną nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba mokyklos vaiką iki 8 metų, kai šeima turi 3 ir daugiau vaikų iki14 metų;

-          ikimokyklinio amžiaus vaiką, bet ne vyresnį kaip 8 metų, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją arba dėl to, kad gyvenamojoje vietoje nėra ikimokyklinės ugdymo įstaigos ar vietų joje.

Kai kurioms šeimoms taikomi papildomi reikalavimai:

 • nutraukusių santuoką arba gyvenančių skyrium sutuoktinių, auginančių vaikus iki 18 metų, šeimoms, socialinė pašalpa ir kompensacijos skiriamos, jeigu jie yra sudarę teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį arba jei išlaikymą vaikui yra priteisęs teismas;
 • nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimos socialinė pašalpa skiriama, jeigu jų vaikui yra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo. Socialinę pašalpą ir kompensacijas šeima turi teisę gauti tėvystės nustatymo bylas nagrinėjimo teisme laikotarpiu;
 • likviduojamų įmonių statusą turinčių individualių (personalinių) įmonių savininkams socialinė pašalpa skiriama, jei jie atitinka turto ir pajamų dydžio reikalavimus ir dirba arba nedirba dėl svarbių įstatyme nurodytų priežasčių.
 • Socialinė pašalpa ir kompensacijos šeimos nariui (asmeniui) neskiriamos, jeigu jis:
 • nuolat arba darbo dienomis gyvena (aprūpintas nakvyne ir maistu) valstybės ar savivaldybės finansuojamose įstaigose;
 • neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • yra moksleivis ar studentas iki 24 metų ir gyvena kitoje valstybėje bei mokosi tos valstybės mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
 • atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą.

Štai, dabar Jūs jau laikote rankose meškerę ir tik nuo Jūsų priklausys, ar išmoksite su ja pagauti gerą laimikį. Atsimenate populiarų reklaminį šūkį: „Taupau - vadinasi, mąstau”? Uždavusi tiek mankštos protui, norėčiau Jus padrąsinti jį perfrazuodama: „Pamąstau - vadinasi, sutaupau naujam automobiliui ir kelionei į šiltus kraštus!”

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą